Usługi

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 •   Opracowanie oraz aktualizacja zasad polityki rachunkowości
 •   Opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont
 •   Weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz zakwalifikowanie ich do księgowania
 •   Ewidencjonowanie dowodów księgowych
 •   Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 •   Obliczanie i ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych
 •   Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 •   Sporządzanie sprawozdań finansowych
 •   Sporządzanie obowiązujących sprawozdań do GUS
 •   Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego:

 •   Weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz zakwalifikowanie ich do księgowania
 •   Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 •   Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 •   Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 •   Obliczanie i ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych
 •   Sporządzanie obowiązujących sprawozdań GUS
 •   Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej do ZUS właścicieli
 •   Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS

 Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

 •   Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 •   Zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym kontrolowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 •   Sporządzanie list płac na oraz dokumentacji ubezpieczeniowej podstawie informacji przekazywanych przez klienta
 •   Prowadzenie ewidencji czasu pracy, kart urlopowych oraz zasiłkowych
 •   Sporządzanie i przekazywanie deklaracji oraz raportów imiennych do ZUS
 •   Sporządzanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowych oraz rocznych deklaracji, tj. PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-40
 •   Sporządzanie deklaracji oraz informacji do PFRON
 •   Doradztwo związane ze sprawami kadrowo-płacowymi
 •   Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 •   Sporządzanie informacji oraz sprawozdań do GUS

Pozostałe usługi

 •   Pomoc w zakładaniu, zawieszaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej (jednoosobowych DG, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, z o.o.)
 •   Wyprowadzanie zaległości oraz weryfikacji zdarzeń historycznych
 •   Naliczanie odsetek, sporządzanie not odsetkowych, not korygujących, zaświadczeń o zarobkach
 •   Sporządzanie umów spółek cywilnych, agencyjnych, najmu, użyczenia
 •   Reprezentowanie klienta w prowadzonych postępowaniach podatkowych i kontrolnych przez Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Kontroli Skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy
 •   Sporzadzanie wniosków o zwrot VAT od materiaów budowlanych
 •   Biznes plany

O Firmie

biuro rachunkowe sukces

Biuro Rachunkowe “SUKCES” Joanna Madej-Lech powstało z myślą o kompleksowej obsłudze księgowo- podatkowej firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

Nasze usługi

W naszej witrynie znajdziecie Państwo wszystkie pożądane informacje na temat naszej firmy i oferowanych przez nas rozwiązań w zakresie obsługi księgowej. Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.

Doświadczenie

Nasza wiedza z zakresu świadczonych usług poparta jest kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie współpracy z wieloma klientami. Biuro Sukces obsługuje kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych.

Używamy cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Polityka Prywatności

Info